Пам’ятка щодо авторського права

Будь-який музичний твір є об’єктом права інтелектуальної власності, а саме авторського права.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору, діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті.

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Однак з метою захисту свого авторського права та гарантування користувачу твору його унікальності та автентичності, композитор може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Свідченням реєстрації авторського права є Свідоцтво, видане Державним департаментом інтелектуальної власності України.

Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-якими законними способами.

Таким дозволом є авторський договір, який укладається письмово. В свою чергу, використання твору будь-якою особою (фізичною особою, підприємцем, юридичною особою) допускається виключно на основі авторського договору, за винятком окремих випадків, передбачених законом.

Автор за авторським договором може передати Вам виключні або невиключні права на використання свого твору. Також Ви можете домовитись про розмір та спосіб виплати авторської винагороди – у вигляді відсотків від доходу або у вигляді фіксованої разової чи періодичної суми.

За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому автор втрачає право використовувати свій твір у спосіб та в межах, які вже передбачені договором.

А за авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор передає Вам право використовувати твір певним способом і у встановлених межах, але при цьому за автором зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Увага! Результати інтелектуальної, творчої діяльності людини, зокрема і у музичній галузі, охороняються законом. За порушення авторського права настає цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність.

Цивільно-правова відповідальність передбачена Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право та суміжні права».

Так, відповідно до ст. 431 Цивільного кодексу України та статті 52 Закону, суд за зверненням автора може, зокрема, зупинити, заборонити використання музичних творів, вилучити з обігу матеріали та знаряддя, які використовувались для їх відтворення, копіювання тощо з порушенням авторського права. Також можливе відшкодування понесених збитків або застосування разового грошового стягнення за неправомірне використання музичного твору, стягнення моральної шкоди.

Автор музичного твору має право на виплату компенсації що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Суд може накласти арешт і вилучити рахунки, та інші документи, обладнання, прилади, які можуть бути доказом порушення авторського права.

Можливо, що дані про порушення та порушника авторського права опублікують у засобах масової інформації, що негативно вплине на імідж компанії серед своїх контрагентів за кордоном.

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (авторського права) передбачена статтею 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення і передбачає за незаконне використання, зокрема, музичного твору, привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, накладення штрафу від десяти (170,00 грн) до двохсот (3400,00 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав визначена статтею 176 Кримінального кодексу України, яка передбачає за незаконне відтворення, розповсюдження, тиражування музичних творів на будь-яких носіях інформації, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі: штраф від двохсот (3400 грн) до тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі до двох років. При цьому обов’язкова конфіскація та знищення всіх примірників творів та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

У разі завдання шкоди у великому або особливо великому розмірі ступінь кримінальної відповідальності зростає як у розмірах штрафів так і можливим позбавленням волі строком до шести років.

Отже, укладаючи авторський договір про придбання прав на музичний твір, ви дієте в межах закону та документально закріплюєте своє законне право на використання музичного твору.

Leave a Reply